Brainstormavond visie en missie van Z.A.P.

Brainstormavond Z.A.P. voetbal.

Afgelopen dinsdagavond was er een brainstormavond over Z.A.P. voetbal voor iedereen die Z.A.P. een warm hart toedraagt. De overvolle kantine was een heel goed teken, en gaf de werkgroep een trots gevoel. De aanwezigen bestond uit een gemixed gezelschap van spelende leden, supporters, bestuursleden, ouders, coaches, trainers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers, man, vrouw, jong, oud, van voetbal, maar ook van tennis en handbal. Vanuit de K.N.V.B. werd de avond geleid door Aart Korenhoff, een oude vertrouwde bekende, die in het verleden Z.A.P. op de kaart heeft gezet. Dit was een pracht mogelijkheid voor iedereen om zijn zegje te doen en mee te denken, in plaats van aan de zijlijn of in de wandelgangen. Er bleek dat er heel veel is waar wij als ZAP-pers trots op zijn, weten waar ZAP voor staat, wie we willen zijn en wat we willen uitstralen. Z.A.P. is een club waar je graag bij wilt horen! Ook zijn we aan de slag gegaan met verbeterpunten, veel dingen gaan al heel erg goed of lijken goed te gaan, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Hieruit zijn door de aanwezigen 5 prioriteiten gekozen die we het belangrijkst vonden. Zo kunnen we blijven werken aan onze missie en lange termijn visie. Het is niet gebleven bij alleen praten en brainstormen, een werkgroep was al gevormd,maar is aangevuld met de ‘aanvoerders’ van de vijf doelen, en zij gaan al meteen aan de slag. We bedanken de aanwezigen voor hun input, het was een zeer nuttige avond!