Brainstormavond dinsdag 10 maart !

Beste Z.A.P.per,

Op dinsdag 10 maart organiseren wij een brainstormavond over de toekomst van Z.A.P. o.l.v. Aart Korenhoff.

Wij willen deze avond uitgebreid stilstaan bij de lange termijn visie van onze club. Door het maken van een expliciete missie en een lange termijn visie kunnen we een gemeenschappelijke koers varen met jeugd, senioren, besturen, commissies, leden en sponsoren. En zal dit bijdragen aan draagvlak binnen de vereniging. Veel zaken zijn en lijken goed geregeld bij Z.A.P, toch zijn er een aantal verbeterpunten.
Op deze avond willen we samen met u onze belangrijkste sterke en zwakke punten, mogelijke kansen en bedreigingen, in beeld brengen.
V.V. Z.A.P. nodigt u hier voor uit.

Inloop : 19.15 uur.
Aanvang : 19.30 uur.
Einde : ongeveer 21.30 uur,
Locatie : kantine Z.A.P.

Wij hopen u op 10 maart te mogen ontmoeten. Graag even opgeven per e-mail bij bij Linda Leijen: linda_janson84@hotmail.com

Met sportieve groet,

Peter van Dam
Hans Tummers
Ossip Wijnker
Jeffrey Steenvoorden
Carla Molenaar