Bericht van het bestuur

Dertien maart 2020 zal de boeken ingaan als een zwarte vrijdag in de geschiedenis. Het Coronavirus heeft inmiddels ook Nederland bereikt en de regering staat voor een enorm moeilijke opgave dit “gedoseerd” te stoppen.

Nog net geen uitgaansverbod maar menigeen zal dit als bijna wel zo ervaren. Ook degenen die zo graag hun sport bedrijven en op deze manier hun sociale contacten in leven houden moeten een groot offer brengen. Geen sport meer voorlopig en de competitie is voor de amateurtak dit seizoen beëindigd. De KNVB beraadt zich nog over de betaald voetbaltak, maar voor de amateurs is het reeds gedaan. Een volstrekt logische keuze ook als je de nieuwsberichten volgt.

Het bestuur heeft vanaf deze datum een afwachtende houding aangenomen maar heeft zeker niet stil gezeten. Alle velden zijn inmiddels opnieuw ingezaaid, omdat de maanden april en mei zeker niet slechter zijn voor het jonge gras (het is dan minder heet).

Door het bericht van de KNVB om de amateurcompetitie te beëindigen, kunnen wij ook verdere stappen ondernemen. Voor zover mogelijk en noodzakelijk zullen wij jullie middels de site, social media en/of WhatsApp berichten (groepsgericht) op de hoogte houden van eventuele mededelingen. Mochten jullie vragen hebben, schroom niet om ons te benaderen.

Voor nu wensen wij jullie allemaal een gezond einde van deze periode toe en we hopen jullie allen volgend seizoen weer terug te zien bij onze club!

Het bestuur ZAP Voetbal